xxxxxxx

xxxxx

" Kiedy rozmyślam nad chorobą, nigdy nie myślę jakie jest na nią lekarstwo, ale jak do niej nie dopuścić." (Ludwik Pasteur )

xxxxx

Szczepienia ochronne

xxxxx

Szczepionki są to preparaty biologiczne, stosowane w celu uodpornienia organizmu. Zasada działania szczepionki polega na stymulowaniu układu immunologicznego. Dzięki temu w układzie odpornościowym powstają przeciwciała i komórki „pamięci immunologicznej”, które przy kolejnym kontakcie z wirusem lub bakterią chorobotwórczą szybciej rozpoznają „wroga” i niszczą go, zapobiegając rozwojowi choroby. Wyróżniamy szczepionki pojedyncze – monowalentne – uodparniające przeciw jednej chorobie oraz szczepionki skojarzone – poliwalentne – które chronią jednocześnie przed kilkoma chorobami. W jednej strzykawce może być nawet pięć szczepionek. Szczepionki skojarzone są preparatami nowej generacji i maja zastosowanie głównie w pediatrii. Ich stosowanie pozwala znacznie ograniczyć liczbę wykonywanych wkłuć, oszczędza dziecku bólu i łez, a młodym rodzicom niepotrzebnego stresu. Stosowanie szczepionek skojarzonych wzmaga odpowiedź immunologiczną i ostateczną odporność organizmu, ograniczając zarazem ilość substancji dodatkowych, w których rozpuszczona jest szczepionka. Dokładniejsze informacje mozna uzyskać podczas rozmowy z lekarzem lub pielęgniarką odpowiedzialna za wykonywanie szczepień.

xxxxx

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne i prowadzone na podstawie aktualnego kalendarza szczepień ustalanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

xxxxx

Program Szczepień Ochronnych (PSO) składa się z następujących części:

xxxxx

Przed wykonaniem szczepienia obowiązuje kwalifikacja lekarska. Jest ona przeprowadzana w naszej Praktyce, należy się wcześniej zapisać na konkretny dzień i godzinę.

Ze względu na bezpieczeństwo wykonywanych szczepień, szczepimy tylko szczepionkami zakupionymi i przechowywanymi w naszej Praktyce.

xxxxx

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży są bezpłatne, finansowane z budżetu ministra zdrowia. Prowadzone są od momentu narodzin dziecka do 19. roku życia zgodnie z obowiązującym programem szczepień. Aktualnie do powyższej grupy szczepień należą te przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wzw typu B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) oraz przeciwko zakażeniom Hib.

Największą ilośc szczepionek dzieci otrzymuja w pierwszym roku życia. Aby ograniczyc ilośc wizyt oraz ilosc iniekcji wykonywanych u dzieci wprowadzono szczepionki skojarzone, które w jednej strzykawce (1 ukłucie) zawierają 5 lub 6 róznych szczepionek . Szczepionki te nie sa finansowane przez budzet państwa.

xxxxx

Szczepienia zalecane dla dzieci i młodzieży nie są refundowane przez Państwo ze względu na ograniczoność środków (sa odpłatne dla pacjenta). W miarę możliwości powinno otrzymać je jednak każde dziecko. Należą do nich aktualnie szczepienia przeciwko: WZW typu A, grypie, ospie wietrznej, kleszczowemu zapaleniu mózgu, biegunkom rotawirusowym, Zakażeniom NEISSERIA MENINGITIDIS (meningokoki), Ludzkiemu Wirusowi Brodawczaka (rak szyjki macicy - u dziewczynki), Zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (pneumokoki).

xxxxx

Szczepienia profilaktyczne zalecane dla dorosłych są to m.in. szczepienia przeciw  WZW A, WZW B, odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, wirusowi HPV (rak szyjki macicy), przeciw grypie, meningokokom, pneumokokom i inne. Szczepimy również pracowników Zakładów Pracy.

Poniżej przedstawiamy szczepienia zalecane niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra zdrowia.

xxxxx

Szczepienie przeciw WZW typu B


xxxxx

Szczepienie przeciw WZW typu A 


xxxxx

Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu


Zalecane osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby: w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

xxxxx

Szczepienia przeciw HPV - zalecane u nastolatek w wieku 11 – 12 lat oraz starszych dziewcząt i kobiet ; - znacząco obniżają ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy i innych zmian wywoływanych przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). PTG szacuje, że szczepienia nastolatek i młodych kobiet przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego spowodują zmniejszenie ogólnej liczby zachorowań na raka szyjki macicy od 76 do 96 procent w ciągu 15 – 20 lat od rozpoczęcia szczepień.

xxxxx

Szczepienia przeciw grypie


Grypa to ostra choroba wirusowa, bardzo zakaźna, szerząca się drogą kropelkową i powodująca epidemie. Wirus grypy atakuje układ oddechowy, przenosi się drogą kropelkową w czasie ruchu powietrza, kichaniu czy kaszlu. Można się zarazić grypą, przez przebywanie w tym samym miejscu z inną osobą zarażoną wirusem grypy. Grypie mogą towarzyszyć powikłania, np. zapalenie płuc, oskrzeli i  innych układów, takich jak mięśnia sercowego, itp. Dlatego najlepiej jest zastosować szczepienia przeciw grypie aktualne na dany sezon.


Bliższe informacje w Punkcie szczepień Praktyki.

xxxxx

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach