xxxxxxx

xxxxx

Kontakt

xxxxx

"PANACEUM" s.c.

R.Goliszek, P.Pleszyński

Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach


ul.Starowiejska 28

Karczmiska Drugie

24-310 Karczmiska


tel. 81 828-70-45, 81 828-70-46, 882 708 357

e-mail: panaceum@lzlrp.pl


NIP 717-15-81-823 REGON 431152839-001


www.panaceumkarczmiska.pl


xxxxx

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach