xxxxxxx

xxxxx

" Kiedy rozmyślam nad chorobą, nigdy nie myślę jakie jest na nią lekarstwo, ale jak do niej nie dopuścić." (Ludwik Pasteur )

xxxxx

Szczepienia ochronne

xxxxx

Szczepionki są to preparaty biologiczne, stosowane w celu uodpornienia organizmu. Zasada działania szczepionki polega na stymulowaniu układu immunologicznego. Dzięki temu w układzie odpornościowym powstają przeciwciała i komórki „pamięci immunologicznej”, które przy kolejnym kontakcie z wirusem lub bakterią chorobotwórczą szybciej rozpoznają „wroga” i niszczą go, zapobiegając rozwojowi choroby. Wyróżniamy szczepionki pojedyncze – monowalentne – uodparniające przeciw jednej chorobie oraz szczepionki skojarzone – poliwalentne – które chronią jednocześnie przed kilkoma chorobami. W jednej strzykawce może być nawet pięć szczepionek. Szczepionki skojarzone są preparatami nowej generacji i maja zastosowanie głównie w pediatrii. Ich stosowanie pozwala znacznie ograniczyć liczbę wykonywanych wkłuć, oszczędza dziecku bólu i łez, a młodym rodzicom niepotrzebnego stresu. Stosowanie szczepionek skojarzonych wzmaga odpowiedź immunologiczną i ostateczną odporność organizmu, ograniczając zarazem ilość substancji dodatkowych, w których rozpuszczona jest szczepionka. Dokładniejsze informacje mozna uzyskać podczas rozmowy z lekarzem lub pielęgniarką odpowiedzialna za wykonywanie szczepień.

xxxxx

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne i prowadzone na podstawie aktualnego kalendarza szczepień ustalanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

xxxxx

Program Szczepień Ochronnych (PSO) składa się z następujących części:

xxxxx

Przed wykonaniem szczepienia obowiązuje kwalifikacja lekarska. Jest ona przeprowadzana w naszej Praktyce, należy się wcześniej zapisać na konkretny dzień i godzinę.

Ze względu na bezpieczeństwo wykonywanych szczepień, szczepimy tylko szczepionkami zakupionymi i przechowywanymi w naszej Praktyce.

xxxxx

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży są bezpłatne, finansowane z budżetu ministra zdrowia. Prowadzone są od momentu narodzin dziecka do 19. roku życia zgodnie z obowiązującym programem szczepień. Aktualnie do powyższej grupy szczepień należą te przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wzw typu B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) oraz przeciwko zakażeniom Hib przeciw Streptococcus pneumonie(pneumokoki) i p/ biegunce rotawirusowej.

Największą ilośc szczepionek dzieci otrzymuja w pierwszym roku życia. Aby ograniczyc ilośc wizyt oraz ilosc iniekcji wykonywanych u dzieci wprowadzono szczepionki skojarzone, które w jednej strzykawce (1 ukłucie) zawierają 5 lub 6 róznych szczepionek . Szczepionki te nie sa finansowane przez budzet państwa.

xxxxx

Szczepienia zalecane dla dzieci i młodzieży nie są refundowane przez Państwo ze względu na ograniczoność środków (sa odpłatne dla pacjenta). W miarę możliwości powinno otrzymać je jednak każde dziecko. Należą do nich aktualnie szczepienia przeciwko: WZW typu A, grypie, ospie wietrznej, kleszczowemu zapaleniu mózgu, Zakażeniom NEISSERIA MENINGITIDIS (meningokoki), Ludzkiemu Wirusowi Brodawczaka (rak szyjki macicy - u dziewczynki).

xxxxx

Szczepienia profilaktyczne zalecane dla dorosłych są to m.in. szczepienia przeciw  WZW A, WZW B, odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, wirusowi HPV (rak szyjki macicy), przeciw grypie, meningokokom, pneumokokom i inne. Szczepimy również pracowników Zakładów Pracy.

Poniżej przedstawiamy szczepienia zalecane niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra zdrowia.

xxxxx

Szczepienie przeciw WZW typu B


xxxxx

Szczepienie przeciw WZW typu A 


xxxxx

Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu


Zalecane osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby: w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

xxxxx

Szczepienia przeciw HPV - zalecane u nastolatek w wieku 11 – 12 lat oraz starszych dziewcząt i kobiet ; - znacząco obniżają ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy i innych zmian wywoływanych przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). PTG szacuje, że szczepienia nastolatek i młodych kobiet przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego spowodują zmniejszenie ogólnej liczby zachorowań na raka szyjki macicy od 76 do 96 procent w ciągu 15 – 20 lat od rozpoczęcia szczepień.

xxxxx

Szczepienia przeciw grypie


Grypa to ostra choroba wirusowa, bardzo zakaźna, szerząca się drogą kropelkową i powodująca epidemie. Wirus grypy atakuje układ oddechowy, przenosi się drogą kropelkową w czasie ruchu powietrza, kichaniu czy kaszlu. Można się zarazić grypą, przez przebywanie w tym samym miejscu z inną osobą zarażoną wirusem grypy. Grypie mogą towarzyszyć powikłania, np. zapalenie płuc, oskrzeli i  innych układów, takich jak mięśnia sercowego, itp. Dlatego najlepiej jest zastosować szczepienia przeciw grypie aktualne na dany sezon.


Bliższe informacje w Punkcie szczepień Praktyki.

xxxxx

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach