xxxxxxx


xxxxx

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna pacjenta może być udostępniona:

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną posiada osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna jest udostępniana wyłącznie na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata. Od 1 grudnia 2021 do 28 lutego 2022 opłata ta wynosi:

Udostępnienie dokumentacji do wglądu w Panaceum, po uprzednim uzgodnieniu terminu i za zgodą kierownika zakładu, jest bezpłatne.


Podstawy prawne:

xxxxx

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach