xxxxxxx


xxxxx

Recepty

Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków.

Oto one:Bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

xxxxx

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach