xxxxxxx


Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punkcie Pobrań Praktyki Panaceum we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 do 10.00

Wyniki badań laboratoryjnych pacjenci otrzymują podczas kolejnej wizyty u lekarza kierującego.


Nazwa badania Materiał Przygotowanie Pacjenta
Cholesterol całkowity, Frakcje(HDL,LDL), Trójglicerydy Krew pobierana w punkcie pobrań Pacjent musi być bezwzględnie na czczo (co najmniej 12 h); przed przyjęciem leków obniżających cholesterol

powrót do listy badań

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach