xxxxxxx


Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punkcie Pobrań Praktyki Panaceum we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 do 10.00

Wyniki badań laboratoryjnych pacjenci otrzymują podczas kolejnej wizyty u lekarza kierującego.


Nazwa badania Materiał Przygotowanie Pacjenta
Badania wapnia i magnezu w dobowej zbiórce moczu Materiałem do badań jest mocz z dobowej zbiórki. Sposób przeprowadzenia dobowej zbiórki moczu:
1. Przygotować czyste naczynie o objętości 2-3 litrów
2. Zbiórkę moczu rozpoczynamy rano w dniu poprzedzającym badanie. Mocz ranny, po nocy oddać do ubikacji.
3. Od tej pory każdą porcję moczu zbierać do przygotowanego naczynia, łacznie z poranna porcją moczu dnia następnego.
4. Zebrany mocz dokładnie wymieszać. Zmierzyć objętość i dostarczyć ok. 100- 200 ml moczu do laboratorium.
5. Naczynie opisać: imię, nazwisko, objętość całej zbiórki moczu, czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.
Pacjent nie musi być na czczo

powrót do listy badań

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach