xxxxxxx


Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punkcie Pobrań Praktyki Panaceum we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 do 10.00

Wyniki badań laboratoryjnych pacjenci otrzymują podczas kolejnej wizyty u lekarza kierującego.


Nazwa badania Materiał Przygotowanie Pacjenta
Ilościowe oznaczenie składników morfotycznych w moczu (liczba Addisa) Mocz ze zbiórki 24-godzinnej Pacjent nie musi być na czczo. W dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej. Każdą następną porcję oddanego moczu należy w całości przenieść do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu (należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki moczu) Pojemnik ze zbieranym moczem należy przechowywać w lodówce. Czynność zbierania każdej porcji moczu należy powtarzać aż do następnego dnia. Następnego dnia rano zakończyć zbiórkę moczu o godzinie, w której ją rozpoczęto (tj. jeśli zbiórkę rozpoczęto o godz. 8.00 należy ją zakończyć następnego dnia o godz. 8.00). Po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika, zmierzyć jej objętość a następnie odlać próbkę (około 50-100 ml) do jednorazowego pojemnika i dostarczyć do laboratorium. Na kartce dołączonej do próbki, wraz z danymi personalnymi (imię, nazwisko, PESEL bądź data urodzenia), należy koniecznie podać: • Dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki • Całkowitą objętość zebranego moczu

powrót do listy badań

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach