xxxxxxx


Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punkcie Pobrań Praktyki Panaceum we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 do 10.00

Wyniki badań laboratoryjnych pacjenci otrzymują podczas kolejnej wizyty u lekarza kierującego.


Nazwa badania Materiał Przygotowanie Pacjenta
Pasożyty w kale Próbkę kału pacjent pobiera do pojemnika Do badania należy pobrać próbkę kału wielkości orzecha laskowego do specjalnego jednorazowego pojemnika. Do czasu dostarczenia kału do punktu pobrań należy zakręcony pojemnik z pobranym materiałem przechowywać w chłodnym miejscu. Nie zapomnij podpisać pojemnika z próbką kału.

powrót do listy badań

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach