xxxxxxx


Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punkcie Pobrań Praktyki Panaceum we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 do 10.00

Wyniki badań laboratoryjnych pacjenci otrzymują podczas kolejnej wizyty u lekarza kierującego.


Nazwa badania Materiał Przygotowanie Pacjenta
Badanie ogólne kału Do badania należy pobrać próbkę kału wielkości orzecha laskowego do specjalnego jednorazowego pojemnika. Do czasu dostarczenia kału do punktu pobrań należy zakręcony pojemnik z pobranym materiałem przechowywać w chłodnym miejscu. Nie zapomnij podpisać pojemnika z próbką kału. Materiał do badań pacjent pobiera sam do jednorazowego pojemnika

powrót do listy badań

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach