xxxxxxx


Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punkcie Pobrań Praktyki Panaceum we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 do 10.00

Wyniki badań laboratoryjnych pacjenci otrzymują podczas kolejnej wizyty u lekarza kierującego.


Nazwa badania Materiał Przygotowanie Pacjenta
Krzywa obciążenia glukozą Krew pobierana w punkcie pobrań Pacjent musi być bezwzględnie na czczo!!. Zaleconą dawkę glukozy pacjent otrzymuje w naszej Praktyce. Po pierwszym pobraniu krwi, otrzymuje do wypicia roztwór glukozy a następnie w zalecanych odstępach czasu pobierane są kolejne próbki krwi. Przez cały czas trwania badania pacjent musi pozostawać na miejscu.

powrót do listy badań

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach