xxxxxxx


Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punkcie Pobrań Praktyki Panaceum we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 do 10.00

Wyniki badań laboratoryjnych pacjenci otrzymują podczas kolejnej wizyty u lekarza kierującego.


Nazwa badania Materiał Przygotowanie Pacjenta
Wymazy z nosa, uszu, skóry, rany, oczu Materiał pobierany na jałową wymazówkę w punkcie pobrań W przypadku wymazu z ran, skóry – przed badaniem nie stosować antybiotyku miejscowego

powrót do listy badań

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach