xxxxxxx

xxxxx


Lekarz radzi

Złamania

Chorego przewozimy jak najszybciej do szpitala.


Złamanie należy podejrzewać jeśli po urazie:


We wszystkich przypadkach złamania lub zwichnięcia kończynę należy unieruchomić w takiej pozycji w jakiej chory ją trzyma. Przy złamaniach otwartych należy na ranę założyć jałowy opatrunek. Unieruchomienie polega na usztywnieniu stawów znajdujących się nad i pod złamaniem poprzez przymocowanie kończyny do sztywnego podłoża. Do tego celu stosujemy szyny druciane tzw. Kramera lub improwizowane szyny z deski lub kija. Dobre unieruchomienie spowoduje złagodzenie bólu w miejscu złamania.Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach