xxxxxxx

xxxxx


Lekarz radzi

Ciało obce w nosie

Pomoc rozpoczynamy tylko wtedy gdy ciało wystaje z nosa lub jest dobrze widoczne. Wtedy próbujemy je usunąć. W przypadku, gdy ciało znajduje się głęboko, chorego należy odwieźć do laryngologa.Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach