xxxxxxx

xxxxx


Lekarz radzi

Omdlenia

Jest to krótkotrwała utrata przytomności, spowodowana chwilowym niedokrwieniem mózgu. Omdlenia wywołane są zazwyczaj bodźcem psychicznym (gniew, radość, strach, itp.) lub fizycznym (ból, duszne pomieszczenia). xxxxx Upadek to swoisty rodzaj samoobrony organizmu, gdyż pozycja leżąca spowoduje, że głowa znajduje się na poziomie serca co daje dopływ krwi do mózgu i w ten sposób po kilku sekundach powracają funkcje i chory przytomnieje. Pierwsza pomoc, jak wynika z powyższego, polega na ułożeniu zemdlonego poziomo, a nawet uniesienie do góry kończyn, co przyspieszy dopływ krwi do mózgu. Należy pamiętać także o usunięciu garderoby uciskającej (pasek, kołnierzyk itp.). Jeśli znajdujemy się w takiej sytuacji, że nie możemy chorego położyć, przyginamy jego głowę do kolan, co daje podobny efekt jak opisany powyżej. Jeśli chory znajduje się w dusznym i gorącym pomieszczeniu musimy zadbać o jego przewietrzenie.


Czego ratującemu zemdlonego nie wolno robić:

Uwaga. Jeżeli po 2 min po ułożeniu zemdlonego w pozycji poziomej nie nastąpiła poprawa należy wezwać natychmiast fachową pomoc medyczną. Zwykle omdlenia zaliczamy do stanów niegroźnych, nie wymagających interwencji lekarza, ale może to być także początek choroby układu krążenia czy układu nerwowego.Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach